W chwili obecnej kupuje od nas energię elektryczną 4897 przedsiębiorstw.