Energy Colors to 7512 odbiorców przemysłowych EE (stan na dzień 01.11.2017 r.)