W chwili obecnej kupuje od nas energię elektryczną 5633 przedsiębiorstw (stan na 01.02.2017 r.)